För elever och vårdnadshavare

Försäkringar

Stockholm stad har en kollektiv olycksfallsförsäkring hos S:t Erik Försäkrings AB som gäller våra elever som tillhör Stockholm Stad.

Olycksfallsförsäkring

Om en elev skadar sig på skoltid ska elev/vårdnadshavare anmäla skadan till S:t Erik Försäkrings AB. Ange försäkringsnumret och kom ihåg att spara kvitton för alla utlägg samt dokumentera skadan tillsammans med S:t Erik Försäkrings AB.

Försäkringsgivare: S:t Erik Försäkrings AB

Försäkringstagare: Stockholm Stad

Omfattning: Dygnet runt

Försäkringsnummer: O110SE210

Skadeanmälan

Skadorna handläggs av S:t Erik Försäkrings skaderegleringskonsult Crawford & Co. Vid frågor om skador, kontakta Crawford & Co: 08-508 299 26 eller sterik.olycksfall@crawco.se.