Tre beståndsdelar

Vårt koncept

Med utgångspunkt i vad forskningen visar leder till god kunskapsutveckling och sociala förmågor, har vi utvecklat ett koncept med tre beståndsdelar.

Kunskapsutveckling med ordning och reda

På Nordic International School har vi ett starkt fokus på elevernas kunskapsutveckling och sociala förmågor. I detta avseende är vår utbildning mer ”traditionell” än den ”progressiva”, elevledda utbildningsfilosofi som dominerat i Sverige sedan 1990-talet.

En internationell profil

I en allt mer internationell och digitaliserad värld blir förståelsen för sin egen och andra nationaliteter och kulturer allt viktigare. Vår internationella profil bidrar till att göra eleverna intresserade av sin omvärld och bättre förberedda för en framtid där lands-gränser får allt mindre betydelse.

Undervisningsmetoder med stöd i forskning

Våra elever och vårdnadshavare har höga förväntningar på hur vi arbetar för att maximera varje elevs kunskapsutveckling och sociala förmågor. Hos oss ska all undervisning utgå från metoder som forskningen visar ger positiva effekter på elevernas kunskaper och färdigheter.

Källförteckning och fotnoter

Köanmälan

Vill du ställa ditt barn i kö?

Klicka på knappen nedan för att öppna köanmälningsformuläret i Schoolsoft.

Köanmälan»

Ladda ner vår broschyr

Vår broschyr»