Är det här en väldigt strikt skola?

Vi vill skapa studiero på skolorna genom att ha en lugn atmosfär och förväntar oss därmed att eleverna uppför sig. Vi har inrättat ett disciplinärt system för att upprätthålla detta. Om en elev stör studieron en gång ges en varning. Om en elev inte uppför sig två gånger får man lämna klassrummet och göra klart lektionens arbete hos rektorn eller specialpedagogen. Tre gånger leder till en kvarsittning efter skoltid.