Är mobiltelefoner tillåtna?

I början av varje skoldag ger samtliga elever in sina telefoner till lärarna och får tillbaka dem innan de går hem för dagen. Telefoner är inte tillåtna i skolan.