Hur är en lektion på skolan?

Innan varje lektion börjar ställer sig samtliga elever på rad utanför klassrummet och hälsar på läraren innan de går in i klassrummet och ställer sig bakom sin stol. Eleverna sätter sig ner när läraren har gett tillåtelse. Lektionerna på Nordic International är lugna, organiserade och karaktäriseras av lärarledd undervisning.