Vilken profil har era skolor?

Våra skolor har en internationell profil där delar av undervisningen är på engelska. Vi utbildar elever på mellanstadiet och högstadiet i årskurserna 4-9. Vi ställer höga krav på ordning reda, utbildar tvåspråkigt på svenska och engelska och använder undervisningsmetoder som har stöd i internationell forskning.