Akademiska mål
– och mänskliga

Nordic International School är en grundskola där eleverna har högt ställda mål. Det är viktigt. Lika viktigt är att bry sig om andra människor. Vi tror på höga mål, både på det akademiska och det mänskliga planet.

Ställ ditt barn i kö här»Boka ett besök på skolan»

För dig som bryr dig. Både om dina egna resultat och om andra människor.

 

På Nordic International School går elever med högt ställda mål, både på det akademiska och det mänskliga planet. Detta engagemang är också viktigt från lärarnas sida. När både elever och lärare tillsammans strävar åt samma håll, kan vi nå hela vägen.

Eftersom vi vill bedriva undervisning som bevisligen fungerar, arbetar våra lärare enligt beprövade pedagogiska metoder. Nordic International School är en målinriktad skola. Med evidensbaserad undervisning blir det tydligt hur våra elever ska nå sina akademiska mål.De mänskliga målen når vi genom att alltid visa respekt för varandra. Detta gäller mellan våra elever och självklart också mellan lärare och elever. Vi tror på oss själva och bryr oss om varandra.

Det här är Nordic International School

Jag vill bli läkare, därför är det viktigt för mig att lyckas så bra som möjligt med mina studier.

Elev på Nordic International School

Samtliga våra lektioner är evidensbaserade
97% av eleverna går ut årskurs 9 med gymnasiebehörighet

 

Avgångsklasser från Karlstad, Norrköping och Trollhättan 2022

Hälften av undervisningen sker på engelska

Intresserad av att hälsa på? Välkommen!

Vi kan säga allt vi vill med ord och visa det med bilder och filmer. Men för att du ska kunna få en känsla av vad Nordic International School verkligen är behöver du komma hit. Då kan du själv uppleva vår skola på riktigt. Bara då kan du bilda dig en egen uppfattning.

Använda chattfönstret till höger för att boka in dig på det alternativ som passar dig bäst.

Det är skönt att inte behöva lägga tid på att bestämma vad man ska ha på sig i skolan.

Elev på Nordic International School

Klädkod och andra klassiska traditioner

Det finns många åsikter om skoluniform. Vi ser det som ett sätt att få vara sig själv. Nordic International School är en skola med klassiska traditioner. Både lärare och elever följer en klädkod, för att kunna hålla fokus på det som är viktigt. Även i övrigt tror vi på goda traditioner som ömsesidig respekt mellan lärare och elever och beprövade undervisningsmetoder.

Det som bevisligen fungerar

Nordic International School är en internationell grundskola där vi arbetar enligt traditionella, beprövade metoder. Vi tror på undervisning som bevisligen fungerar. Med evidensbaserad undervisning blir det tydligt hur våra elever ska nå sina akademiska mål. Lektionerna är lärarledda, och undervisningen sker på engelska och svenska.

En internationell skolkultur

Med hälften av undervisningen på engelska, och den andra hälften på svenska, blir våra elever gradvis tvåspråkiga. Att vara två- eller flerspråkig är en stor fördel i världen i dag. Även på andra sätt förbereder vi våra elever för nästa steg i livet. På Nordic International School råder en undervisningskultur med internationella inslag och traditioner, inklusive ett house-system. Detta gör eleverna väl rustade för vidare studier, i Sverige eller utomlands.

Ställ ditt barn i kö

Nordic International School har ett antagningssystem som baseras på köplats. En plats i kön innebär att du får besked när ditt barn kan bli erbjudet en plats.

Ställ ditt barn i kö här»

Vill du veta mer? Hör gärna av dig!

Vi berättar gärna mer och svarar på dina frågor.

Ring oss: 08-410 238 88 / Maila oss: essingen@nordicinternational.se 

 

Frågor och svar

Här hittar du svaren på de vanligaste frågorna om Nordic International School.