Reportage

Tydliga regler är nyckeln till akademisk framgång

Nordic International School kännetecknas av höga förväntningar och en trygg studiemiljö med fokus på kunskapsutveckling, där alla elever ges förutsättningar att prestera sitt bästa. Mr Emil Wallin, Skolchef för grundskolorna inom Watma Education samt före detta rektor på Nordic International School Trollhättan och Karlstad, delar med sig om skolans koncept och om hur tydliga förhållningsregler hjälper eleverna att nå sin fulla potential.

Nordic International School kännetecknas av höga förväntningar och en trygg studiemiljö med fokus på kunskapsutveckling, där alla elever ges förutsättningar att prestera sitt bästa. Mr Emil Wallin, Skolchef för grundskolorna inom Watma Education samt före detta rektor på Nordic International School Trollhättan och Karlstad, delar med sig om skolans koncept och om hur tydliga förhållningsregler hjälper eleverna att nå sin fulla potential.

Nordic International School har tydliga regler som alla på skolan förväntas respektera och bidra till att upprätthålla. I klassrummet följs en bestämd lektionsstruktur, på så sätt vet eleverna alltid vad som gäller och vad som förväntas av dem.

– För några elever som börjar på Nordic International School kan våra tydliga förväntningar och att vi hela tiden följer upp hur det går komma som lite av en chock, berättar Mr Wallin. Men så snart de vant sig kommer också medvetenheten om att de kan lyckas och det bygger deras självförtroende.

Innan varje lektion börjar ställer eleverna upp sig på rad utanför klassrummet och går lugnt in genom dörren, en efter en, hälsar på läraren och ställer sig sen bakom sin stol. Läraren välkomnar sedan eleverna och ber dem att sätta sig.

Alla lärare på Nordic International School har fått verktyg för att behålla ordningen och fokuset i klassrummet. Det skiljer sig inte mellan olika lärare utan detta är gemensamma rutiner som alla upprätthåller och som leder till positiv kunskapsutveckling.

Eleverna vet att de under lektionerna har en så kallad konsekvenstrappa att förhålla sig till. Om de stör ordningen och därmed sitt eget och andras lärande i klassrummet får de en första varning, en så kallad C1 – C som i engelskans Consequence. Händer det igen får eleven en C2 och måste lämna klassrummet för att slutföra sina uppgifter i ett annat rum i skolan, under tillsyn. Fortsätter eleven att störa ordningen och lärandesituationen, tilldelas en C3, vilket innebär kvarsittning efter skoldagens slut.

– Alla har rätt att lära och ingen har rätt att hindra någon annans lärande, det är det förhållningssättet vi har i klassrummen, förklarar Mr Wallin.

Detta är ett system vars ramar bestäms tillsammans med eleverna. Det är inte ovanligt att barn tänjer på gränser för att se vart de går, men gemensamt bestämda regler och lärare som alltid är konsekventa bidrar till ett lugnare klassrum.

De skolor inom Nordic International School som hade avgångselever våren 2022 presterade bättre genomsnittliga meritvärden än såväl riket som deras respektive kommun, 9 av 10 elever var behöriga till gymnasieskolan. Våra skolor placerade sig därmed betygsmässigt topp-3 bland respektive kommuns grundskolor.

– Som tidigare rektor kände jag en stor glädje att få leda skolan och utmana varje elevs potential. Det är konsekvenstrappan och att vi har en tydlig lektionsstruktur som gör att det fungerar – eleverna får möjlighet att maximera sitt lärande. Det är tillfredsställande att se hur engagerade eleverna blir i sina uppgifter när de får möjligheten att fokusera. Vår personal brukar uttrycka att de lever ut hela sin pedagogiska värdegrund på Nordic International School.

Relationen mellan personal och elever beskriver Mr Wallin som respektfull men det finns också en värme i förhållandet.

– Trots att vi har dessa tydliga roller så känner eleverna att de kan komma och öppna upp sig för oss vuxna socialt, och det är såklart väldigt viktigt. Men, skillnaden är att när vi är i klassrummet, då är det studier som gäller.

Mr Wallin fortsätter;

– Vårt koncept ställer höga krav på våra lärare men det är också något som kännetecknar oss som jobbar på Nordic International School. Vi vill att eleverna ska lyckas och alla tar elevernas utbildning på allvar.

Köanmälan

Vill du ställa ditt barn i kö?

Antagning sker efter ködatum och syskonförtur. Klicka på knappen nedan för att öppna köanmälningsformuläret.

Köanmälan»