Helping children achieve academic greatness

This is Nordic International School

Nordic är en trygg skola med hög studiero och goda resultat. Våra elever har olika bakgrund men en sak gemensam, de vill satsa på skolan och lyckas med sina studier, de vill bli våra stjärnor. Vad vill du?

Registrera ditt barn»Kunskapsresultat på Nordic»Hälsa på hos oss!»

— Våra ledord

Work hard, be kind.

Vi vet att hårt arbete, respekt och gott uppförande mot varandra är absoluta förutsättningar för bra undervisning och effektivt lärande men också grundpelare i att fostras till en bra människa och bli en del av ett gott samhälle.

Lärare som bryr sig
För att en bra lärare är den viktigaste faktorn till god kunskapsutveckling.

Våra lärare går till jobbet varje morgon med en övertygelse om att bidra till att forma framtidens människor och samhälle. Lärarna på Nordic är noga utvalda och kommer både från Sverige och från andra länder.

Engagerad undervisning
För att det är i samspelet mellan lärare och engagerade elever som lärandet sker.

Våra lärare är tydliga ledare i klassrummet. Läraren undervisar,  leder lektionen och engagerar eleverna. Eleverna lyssnar och interagerar när läraren bjuder in till det. Alla lektioner inleds och avslutas på samma sätt.

Fokus på studier
För att kunskapsutveckling är skolans huvuduppdrag.

Vi utgår från att våra elever vill lära sig så mycket som möjligt och har höga förväntningar. Vi arbetar med fysiska böcker och läxor är en naturlig del av lärandet. Vi använder digitala hjälpmedel som dator när de stöttar lärandet, inte annars. Vi lär våra elever vikten av uthållighet och disciplin för att lyckas med sina studier.

 

 

Återkoppling
För att det är när skola, elev och vårdnadshavare arbetar tillsammans som vi kan nå bäst resultat.  

Våra skolor ska vara bäst på återkoppling, både till elever och vårdnadshavare. Som vårdnadshavare ska man känna sig trygg i att man kommer att få information från skolan och återkoppling kring hur det går för ens barn i skolarbetet så att man kan engagera sig i sitt barns skolgång och studieresultat.

Ordningsregler
För att säkerställa studiero och allas trygghet på skolan

Ordningsreglerna förankras med vårdnadshavare och elever varje år. Vi skriver ett gemensamt förväntansdokument, skola, elev och vårdnadshavare, där vi lovar att arbeta tillsammans för att upprätthålla reglerna. Våra skolor ska vara bäst på studiero.

Belöningar och konsekvenser
För att uppmuntra goda beteenden och hindra dåliga 

Elever som gör något bra – överträffar förväntningarna på prov, är föredömen eller vinner tävlingar belönas. Det är de elever som gör sitt bästa och uppnår sin fulla potential som ska uppmärksammas.

Den som stör studieron och bryter mot ordningsreglerna får en ”anmärkning” – vi kallar dem C1, C2 och C3. En elev som fått C2 får fortsätta sina studier tillsammans med lärare på annan plats, medan en elev som fått C3 får sitta kvar och arbeta efter skoldagens slut.

 

Klädkod
För gemenskap och ökat fokus på uppgiften

Elever och lärare är snyggt och enhetligt klädda. Märkeskläder och trasiga jeans är onödiga statusmarkörer när man ska studera. Man ska vara snyggt klädd när man gör något viktigt. Våra elever ska vara stolta över att gå på Nordic.

Gott uppförande, relationer och respekt
För att det är en viktig faktor både för att lyckas med studierna och för att bli en god samhällsmedborgare.

På Nordic International School bryr vi oss om varandra, det gäller såväl elever emellan som mellan elever och personal. Vi lär våra elever respekt, både för sig själv och för andra. Den som är respektlös kommer aldrig att vara respekterad.

 
Houses
För gemenskap mellan elever och vikten av att vara en god förebild.

Alla elever 4:or – 9:or tillhör ett ”house”. Det bygger relationer över årskurserna, lojalitet och respekt, vilket driver stolthet och motverkar mobbing. Med jämna mellanrum hålls house-aktiviteter där de olika housen träffas och tävlar mot varandra.

Trygg, säker och god arbetsmiljö
För att den som inte känner sig trygg och trivs i skolan inte heller kommer lyckas med sin kunskapsutveckling.

Våra skolor är låsta för att hindra obehöriga från att ta sig in. Personalen rör sig i korridorerna och vi har nolltolerans mot mobbning. Våra skolor är fräscha och har ändamålsenliga lokaler. Vi har heltäckningsmattor och en avskalad inredning för att ytterligare stärka studiefokuset.

 

 

Våra resultat

Fungerar en sådan här skola i Sverige 2024?
Idag finns det fyra Nordic International School som haft elever som gått ut årskurs 9. Två av dessa fyra hade högst meritvärde i respektive kommun våren 2023, en hade näst högst meritvärde och den sista tredje högst.

Om man även tar hänsyn till elevernas socioekonomiska sammansättning hade tre av fyra skolor högst förädlingsvärde i respektive kommun 2023. Den sista hade näst högst förädlingsvärde.

Två av fyra skolor hade bäst studiero i respektive kommun enligt vårdnadshavare i Skolenkäten 2022. De två andra skolorna rankar som tredje högst. Enligt lärarna hade Nordic bäst studiero i samtliga fyra kommuner.

— Ett gemensamt uppdrag

Vad tycker våra vårdnadshavare?

Vi träffar kontinuerligt våra vårdnadshavare för att utvärdera hur vi arbetar. De uppskattar mycket av det vi gör – lärarna, fokuset på ordning och reda, konsekvenssystemet, klädkoden och engelskan.

Många uppskattar särskilt lärarnas återkoppling kring hur det går för deras barn. Det är också många som upplever att deras barn blir sedda av lärarna, något som vi blir särskilt glada över att höra. 

Vårdnadshavarna tycker vi kan göra ännu mer av konceptet med Houses och de tycker att vi ska vara noggranna med att alla lärare tillämpar konsekvenssystemet på samma sätt.

Vi visar gärna runt på skolan

Kom och hälsa på!

Funderar du på om Nordic kan vara rätt för ditt barn? Det bästa sättet att ta reda på svaret är att hälsa på oss. Hör av dig till oss via mail, Essingen@nordicinternational.se så bokar vi in ett besökstillfälle som passar dig och din familj.

”Alla Nordics elever är med i ett house, som i Harry Potter. Jag är en Badger, vi är bäst!”

— Maja, elev Nordic International School

Vi antar utifrån ködatum och syskonförtur

Ställ ditt barn i kö

För att kunna bli antagen som elev på Nordic behöver man registreras i vår kö. Du gör det genom att klicka på knappen nedan och fylla i formuläret. Köanmälan är inte bindande men ju tidigare du ställer ditt barn i kö desto större är chansen att bli antagen.

Köanmälan»

Läs vår broschyr

Varje år ger vi ut en broschyr om skolan. Du kan läsa den direkt i webbläsaren eller ladda ner den till din dator.

Öppna broschyr»